1. ZASADY WYKUPIENIA PAKIETU USŁUGI KONTO GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY)
(ПРАВИЛА КУПІВЛЕННЯ ПАКЕТУ ОБСЛУЖУВАННЯ АККАУНТ STAR (РІЧНИЙ ДОГОВІР)
 
 2. CENNIK ORAZ CZAS OBOWIĄZYWANIA PAKIETU KONTO GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY
(ПРАЙС-ЛИСТ ТА ТІРІНКА ПАКЕТУ АККАУНТ STAR (РІЧНИЙ ДОГОВІР)
 
ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY NA OKRES 365 dni)NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWU BANKOWEGO LUB DOKONAĆ PŁATNOŚĆ ONLINE
(ЗОЛОТА ЗІРКА (РІЧНИЙ ДОГОВІР НА 365 днів): БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕЧЕНОК АБО ОПЛАТА МАЄ Здійснюватися ОНЛАЙН)
 
KONTO ZŁOTA GWIAZDA 125 zł
województwa: zachodniopomorskie,lubuskie,dolnośląskie,wielkopolskie,opolskie,podkarpackie,lubelskie
,łódzkie
Casting.pl LTD
PKO BP
19 1020 1169 0000 8802 0807 4694
 
KONTO ZŁOTA GWIAZDA 125 zł
województwa: mazowieckie,podlaskie,warmińsko-mazurskie,pomorskie,małopolskie,śląskie,kujawsko-pomorskie,świętokrzyskie
In Action( Casting.pl)
PKO BP
21 1020 1169 0000 8902 0194 6052
 
 
3. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKUPIENIA USŁUGI KONTO GWIAZDA
(ПЕРЕВАГИ КУПІВКИ ПОСЛУГИ АККАУНТ зірка )
 
* Opieka marketingowa nad wizerunkiem uczestnika podczas castingów
(Маркетинговий нагляд за іміджем учасника під час кастингів)
 
* Powiadomienia o castingach z instrukcjami jak zgłosić się na casting
(Повідомлення про кастинг з інструкціями щодо реєстрації на кастинг)
 
* Dokładne instrukcje do nagrywania scenek na casting
(Детальна інструкція щодо запису сцен кастингу)
 
* Możliwość brania udziału we wszystkich castingach (jeżeli wizerunek pasuje do opisu castingu)
(Можливість брати участь у всіх кастингах (якщо зображення відповідає опису кастингу)
 
* Użytkownik może dodać do swojego portfolio aż 24 zdjęcia (na zwykłym koncie 6 zdjęć)
(Користувач може додати до свого портфоліо до 24 фотографій (6 фотографій у звичайному обліковому записі)
 
4. WARUNKI KORZYSTANIA ZPAKIETU
 
4.1. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z pakietu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wykup pakietu.
 
4.2. Z usługi Konto Gwiazda (KONTRAKT ROCZNY) może korzystać każdy Użytkownik portalu Casting.pl ®
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
5.1 Usługa wykupienia pakietu Konto Gwiazda (KONTRAKT ROCZNY) objęta jest Regulaminem portalu Casting.pl ®.
 
Casting.pl
 

 

Pakiet KONTO GWIAZDA to jeszcze więcej możliwości i dobrej zabawy!

Nie zwlekaj, zostań gwiazdą filmu i reklamy